Harmonogram vývozu odpadov na rok 2024

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2024

Mesiac / 2024

Komunálny odpad

Žlté vrecia:

plasty,kovy,

tetrapaky

Sklo

Modré vrecia:

papier,noviny,

kartóny

Január

10.01.

24.01.

  -  

11.01.

Február

07.02.

21.02.

  -

 

07.02.

Marec

06.03.

20.03.

  -   07.03.

Apríl

!!04.04.!!

ŠTVRTOK

17.04.

  08.04.

25.04.

 
Máj

01.05.

15.05.

29.05. 06.05. 31.05. 28.05.

Jún

12.06.

26.06.

  03.06.

27.06.

 

Júl

 

 

  01.07. 23.07.  

August

 

 

  12.08. 26.08. 20.08.

September

 

 

  09.09. 26.09.  

Október

 

 

       

November

 

 

 

     

December

 

 

       

Od 1.4.2024 sa menia podmienky pre triedený zber v obci, preto dostala každá domácnosť 2 modré vrecia, 2 žlté vrecia a manuál k triedeniu odpadu (vrecia sa budú opätovne rozdávať pri zbere, ako bolo pri zbere plastov).

Manuál k triedeniu odpadu a nový harmonogram bez vývozu komunálneho odpadu je zverejnený v prílohe pod oznamom.

Subor: