Harmonogram vývozu odpadov v roku 2023

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2023

Mesiac / 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Kovy

Papier

Tetrapaky

Január

11.01.

25.01.

 

18.1.

25.01.

18.01.

12.01.

6.01.

Február

08.02.

22.02.

  15.2.

 

 

8.02.

 

Marec

08.03.

22.03.

  16.3. 29.03.

15.03.

9.03. 3.03.

Apríl

05.04.

19.04.

  12.4.

28.04.

 

6.04.  
Máj

03.05.

17.05.

31.05. 11.5. 25.05. 24.05. 11.05. 12.05.

Jún

14.06.

28.06.

  7.6.

28.06.

 

12.06.  

Júl

12.07.

26.07.

  12.7. 31.07. 19.07. 10.07. 7.07.

August

09.08.

23.08.

  18.8. 30.08.

 

7.08.  

September

06.09.

20.09.

  20.9. 28.09. 13.09. 11.09. 15.09.

Október

04.10.

18.10.

    26.10.

 

9.10.  

November

01.11.

15.11.

29.11.

  30.11. 8.11. 6.11.  

December

13.12.

27.12.

    22.12.

 

11.12. 1.12.

Vývoz plastov v obci sa občanom oznámi vyhlásením v rozhlase, e-mailom a vyvesením oznamu na úradnej tabuli a stránke obce. Vývoz plastov uvedený v harmonograme pod tabuľkou je uvedený pre zberovú spol. Marius Pedersen.

 

Subor: