Harmonogram vývozu odpadov v roku 2022

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2022

 

Mesiac / 2021 Komunálny odpad Plasty Sklo
Január 12.01. 26.1.   20.1.  
Február 09.02. 23.02.      
Marec 09.03. 23.03.      
Apríl 06.04. 20.04.      
Máj 04.05. 18.05.      
Jún 01.06. 15.06. 29.06.    
Júl 13.07. 27.07.      
August 10.08. 24.08.      
September 7.09. 21.09.      
Október 05.10. 19.10.      
November 02.11. 16.11. 30.11.    
December 14.12. 28.12.      

 

Subor: