Harmonogram vývozu odpadov v roku 2022

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2022

Mesiac / 2022

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Kovy

Papier

Január

12.01.

26.01.

 

20.01.

 

 

 

Február

09.02.

23.02.

  28.02.

24.02.

 

23.02.

Marec

09.03.

23.03.

     

16.03.

10.03.

Apríl

06.04.

20.04.

  07.04.

25.04.

 

07.04.

Máj

04.05.

18.05.

  11.05.  

25.05.

12.05.

Jún

01.06.

15.06.

29.06.

09.06.

29.06.

 

13.06.

Júl

13.07.

27.07.

  14.07.  

20.07.

11.07.

August

10.08.

24.08.

   

30.08.

 

08.08.

September

7.09.

21.09.

     

14.09.

12.09.

Október

05.10.

19.10.

   

25.10.

 

10.10.

November

02.11.

16.11.

30.11.

   

09.11.

07.11.

December

14.12.

28.12.

   

16.12.

 

12.12.

 

 

Subor: