Inflačná pomoc

Bližšie informácie o tom, kto má na inflačnú pomoc nárok a ako o ňu požiadať, je uvedené v prílohe oznamu.

Subor: 

Kategoria: