List predsedu ZMOSU

ZMOS zásadne nesúhlasí so zmenou systému financovania miest a obcí na mix daní (daň z príjmu FO,PO DPH a spotrebnej dane) a požaduje zachovanie súčasného stavu. Dôvodom nesúhlasu je, že návrh na zmenu financovania obcí je predložený bez analýzy finančných potrieb obcí na zabezpečenie plnenia ich originálnych a prenesených kompetencií a úloh, ale hlavne bez akejkoľvek diskusie s miestnou územnou samosprávou. Prečítajte si prosím list predsedu ZMOS, Jozefa Dvonča. V súvislosti s tým sa dňa  24. 10. 2011  bude konať v kongresovom centre Technopol Bratislava mimoriadny snem ZMOS.

 

Subor: 

Kategoria: