Mikrobiologický rozbor vody - akcia od 15.10.-30.11.2022

V dňoch od 15.10.2022 do 31.11.2022 prebieha akcia na mikrobiologický rozbor vody v Certipo, s.r.o. Trenčín.

Subor: 

Kategoria: