Občianske združenie OZ Kameničany

Prípravný výbor si Vám dovoľuje oznamiť, že dňa 24.10.2012 bola Ministerstvom vnútra SR úspešne vykonaná registrácia občianskeho združenia OZ Kameničany.

Hlavným poslaním združenia je využívanie historického, kultúrneho a prírodného potenciálu obce Kameničany a jeho okolia v prospech jeho rozvoja, v oblastiach cestovného ruchu, agroturistiky, občianskej vybavenosti, vytváranie podmienok pre rozvoj  a obnovu obce, podpora sociálneho, kultúrneho a športového života, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora ekologického spôsobu života a zdravého životného štýlu, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu zodpovednosti za prírodné, historické a kultúrne dedičstvo voči budúcim generáciám.

Ustanovujúca schôdza pre všetkých záujemcov o členstvo sa uskutoční vo februári 2013 na OÚ Kameničany.
Konkrétny termín bude upresnený v najbližších dňoch.

Viac informácií o združení nájdete v stanovách.

Subor: