Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti