Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Čavojcová S.