Prerušenie el. energie

Oznamujeme Vam, že od: 27. 7. 2012 8:30:00 do: 27. 7. 2012 11:50:00 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vase COM 7201690 Kaplnka z dovodu: vykonania planovanej udrzby el. zariadenia - vyp. bude Kamenicany od ihriska po koniec obce okolo OU smer Slavnica stara cesta

Oznamujeme Vam, ze od: 30. 7. 2012 9:00:00 do: 30. 7. 2012 14:00:00 bude prerusena distribucia elektriny pre Vase COM 7201695 VO Hl. cesta  z dovodu: vykonania planovanej udrzby el. zariadenia - vyp. bude Kamenicany od PD po koniec obce smer Bolešov, ulica od PD smer obecný urad
 

Kategoria: