Pripomienky a návrhy

Pripomienky, návrhy a postrehy môžete napísať a vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená na malej bránke pri budove obecného úradu.

Kategoria: