Projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“

Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, ktorá bude realizovaná prostredníctvom bezplatne poskytovaného elektronického nástroja IDA. Využitie novej sociálnej služby umožní znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí, prinesie predĺženie samostatného a nezávislého života v prirodzenom domácom prostredí, príp. umožňuje predchádzať nástupu občana do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Elektronický systém bude bezplatne k dispozícii mestám, obciam a poskytovateľom sociálnych služieb v trenčianskom kraji. Po skončení projektu bude TSK v dobe udržateľnosti  zabezpečovať prevádzku systému  z vlastných zdrojov.

Viac informácií o projekte nájdete v letáku pod oznamom alebo na https://www.tsk.sk/podpora-aal-v-podmienkach-tsk.html?page_id=887543
 

Subor: 

Kategoria: