Sčítanie obyvateľov 2011

Spoluobčania, čaká nás ďalšie sčítanie ľudu v máji tohto roku 2011 a verím že vám viac informácii poskytne na tento účel zriadená web stránka http://www.scitanie2011.sk. ROZHODUJÚCIM OKAMIHOM SČÍTANIA je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Do sčítacích formulárov sa zaznamenajú údaje aktuálne k tomuto dátumu. Po prvý raz v histórii budú mať obyvatelia Slovenska možnosť rozhodnúť sa, akú metódu samosčítania si vyberú - či tradičnú, listinnú, prostredníctvom tlačených formulárov, alebo sa rozhodnú realizovať sčítanie elektronicky, prostredníctvom internetu.

 

Kategoria: