Stavanie mája v Kameničanoch

V predvečer prvého mája sme v našej obci Kameničany oživili tradíciu stavania májov. V centre obce pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda sme pri hudobnom doprovode a prítomnosti našich občanov postavili vysoký máj, fotografie nájdete v galérii v prvej sérii fotografií a v druhej sérii fotografií. Pri občerstvení a hudbe sme zotrvali až do neskorých hodín. Veríme, že aj v budúcnosti sa táto pekná tradícia bude udržiavať.

Stavanie mája v Kameničanoch

Kategoria: