Strelnica "SIHOŤ" - pozastavenie

Výstavba strelnice "SIHOŤ" je na základe priloženého listu Obvodného úradu životného prostredia Trenčín pozastavená

Subor: 

Kategoria: