Takto nie !

          

V noci dňa 5. 9. 2013 bolo poškodené nosné lano na lanovej lávke cez rieku Váh medzi obcou Kameničany a mestom Dubnica nad Váhom. Zásadne odsudzujeme takéto ničenie a poškodzovanie verejného majetku. S lávkou sa trápime už minimálne 2 roky, snažíme sa zohnať financie na jej opravu, nakoľko nechceme a je pre nás nevýhodné používať obecné peniaze, ktorých nie je naviac.

                

V roku 2012 sme chceli a mali sme aj odobrený projekt cez MAS Vršatec, no stroskotalo to na tom, že lávka nie je v katastri obce a ani v regióne MAS-ky, preto by  projekt nebol podporený. V máji 2013 sme oslovili primátora z mesta Dubnica nad Váhom s návrhom, že by sme mestu lávku darovali bezodplatne, aby ju minimálne 30 rokov udržiavali. Bola prisľúbená materiálna pomoc pri oprave, prípadne, ak by bola vyhlásená Výzva so zameraním na opravy a rekonštrukcie lávok, vedeli by za do nej zapojiť.

Do toho sa však udiala táto sabotáž, kde zrejme nejakí ziskuchtiví experti chceli zbohatnúť na  kúsku ocele a pritom vykonali veľkú škodu. My môžeme  poškodené lano len nadpojiť a pokúsiť sa ho došponovať. Samozrejme toto sami nedokážeme, lebo s tým nemáme skúsenosti a musíme osloviť odbornú firmu. Podarilo sa nám zohnať firmu z Domaniže, ktorá veríme, že v 38. týždni lávku opraví. V súčastnosti ešte nie je vyčíslená hodnota opravy.

 

Chcel by som aj týmto článkom vyzvať ľudí, ktorí by vedeli nejako pomôcť, či už radou, alebo aj konkrétnou činnosťou, aby nám pomohli túto lávku zachrániť.

V súčasnosti sa veľa hovorí o cestovnom ruchu a cykloturistike, vymýšľajú sa rôzne trasy, ale keď má prísť ku konkrétnej oprave lávky, ktorá už stojí a pri cykloturistike má veľký význam náš hlas zostáva nevyslyšaný. Len v sobotu 7. 9. 2013 medzi deviatou a jedenástou cez lávku prešlo 12 cykloturistov, z toho len jeden jediný bol náš občan.

Samozrejme, tento incident bol nahlásený a riešený Políciou SR.

 

                                                                                    Igor Daško, starosta obce

Kategoria: