Trojdňový autobusový zájazd z obce - ADRŠPACHY 27.9.-29.9.2024

Obecný úrad v spolupráci s OZ Kameničany ponúka trojdňový autobusový zájazd do ČR - lokalita Adršpachy v termíne od 27.-29.septembra 2024 s nasledujúcim programom: návšteva prírodnej rezervácie Adršpašsko-teplických skál a po ceste nazad najdlhšieho visutého mostu pre peších na svete s dĺžkou 721m v lokalite Dolní Morava. O podrobnostiach zájazdu s možnosťou zloženia zálohy sa informujte na obecnom úrade do 26.6.2024.

Subor: 

Kategoria: