Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu a sadzba poplatku za uloženie