Územný plán mesta Dubnica nad Váhom

Obec Kameničany ako dotknutá obec dáva do pozornosti občanom Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (SEA} - Zmenu č. 6 a doplnok č. 4 Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kameničanoch,  na Mestskom úrade Dubnica nad Váhom  a na internetovej stránke mesta www.dubnica.sk.

Subor: 

Kategoria: