Vandalizmus a poškodzovanie obecného majetku

Ako starosta obce chcem apelovať na rodičov a mládež, aby sme zabránili šíreniu prejavov vandalizmu a poškodzovania obecného majetku.

V poslednom období sa v obci vyskytlo viac prípadov poškodenia obecného majetku, či už to bolo zdemontovanie spomalovača smerom na Slavnicu (našťastie sa našiel a použil späť), vylomenie dopravných značiek na tejto ceste, poškodenie dažďového odkvapu a vybitie okna na kabínach TJ a vrcholom bolo rozbitie dvoch !!! skiel na autobusovej zastávke. Tieto zariadenia slúžia všetkým občanom a mali by sme si všetci tieto zariadenia šetriť a uchovávať. Rodičia by mali vedieť kde sú a čo robia ich deti, hlavne vo večerných hodinách a naša dorastajúca mládež by tiež mala rozlišovať dobré od zlého. Nikto im nezabráni, aby sa stretávali, ale chcem aj na nich apelovať, aby zabránili poškodeniu majetku a trebárs aj tým, že budú vedieť aj anonymne pomenovať prípadných vinníkov. Zrovna ale tí nie sú ani z našej obce. Pre množiace sa množstvo týchto prípadov som to musel ohlásiť na políciu. Nemôžeme predsa za každú nápravu zaplatiť 200 – 300 , € (škoda nad 266,- € je klasifikovaná ako trestný čin!)

     Blížia sa Vianoce – sviatky pokoja, príde rok 2013, v ktorom budeme oslavovať 820. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Kameničany, preto chem apelovať  na spolupatričnosť a súdržnosť.

                                                                                            IGOR DAŠKO,  starosta 

Kategoria: