Vianočný pozdrav a príhovor starostu

                                                       Príhovor starostu obce

 

Opäť prežívame ten čarovný a sviatočný čas Vianoc. Čas, keď oslavujeme narodenie Spasiteľa. V tomto čase sa stretá starý rok s novým rokom. Stretávame sa v kruhoch svojich rodín, prežívame tieto chvíle radosti, hľadáme v nich pokoj a uvoľnenie.

Je to aj čas na zrekapitulovanie končiaceho sa  roka a čas nových plánov a predsavzatí do roka prichádzajúceho.

Nebudem sa tu rozpisovať, len chcem zhrnúť rok 2013 a naznačiť čo čakám od roku 2014.

Pre obec Kameničany bol rok 2013 významným jubileom 820.vyročia 1 písomnej zmienky.

Som rád, že sme si  túto udalosť pripomenuli a oslávili sme ju trojdňovými hodami a vydaním publikácie k tejto udalosti. Musím sa len poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, členom futbalového klubu, členom hasičského zboru, našim dôchodcom, sponzorom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri oslavách. Vážim si Vašu prácu .

Dodatočne ďakujem aj Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu tejto akcie formou dotácie.

V roku 2013 sme museli pristúpiť k výstavbe skladových priestorov hasičskej a komunálnej techniky, nakoľko už bolo neúnosné, aby jeden stroj bol tam, druhý niekde inde a niektoré aj v budove úradu. Opäť som rád, že za málo peňazí, brigádami hasičov, ale aj nehasičov, materiálnou podporou od miestnych podnikateľov sa podarilo budovu dostavať a v súčasnosti ju už aj technikou zaplniť.

Podarilo sa nám natrieť kaplnku v obci, natrel sa plot okolo nej . Taktiež sa menilo pletivo pri Letnom kultúrnom stánku, natreli sa stĺpy. Na cintoríne  sa vymenila polámaná  dlažba pred domom smútku, natrelo sa priečelie aj nosne stĺpy. Finančne nám pomohla MAS Vršatec. 

Zamestnávateľ poslankyne Lívie Ficlovej firma  Johnson Controls nám na základe jej žiadosti takisto finančne pomohol.

Pre obec sme kúpili traktorovú kosačku na kosenie trávy, na ňu nám takmer polovicu nákladov vykryl príspevok od futbalistov. Nútene sme museli riešiť opravu poškodeného lana na lávke cez Váh.

 Tu sa už dostávam k roku 2014, podali sme žiadosť na Program obnovy dediny práve v súvislosti so záchranou našej lávky. Chceme vymeniť fošne na lávke, pletivo okolo lávky a natrieť nosné laná lávky. Veríme, že budeme úspešní . Taktiež sme podali žiadosť o Nenávratný finančný príspevok cez MAS Vršatec na Modernizáciu rekreačnej zóny pri ihrisku. Je šanca, že v budúcom roku príde k jej realizácii. Nevyhneme sa ani oprave samotných kabín pri ihrisku, ich stav je žalostný. Tiež chodník z betónových panelov na hradskej k cintorínu sa značne osýpa, bude potrebná jeho oprava. Podarilo sa zohnať lacnú dlažbu z firmy Premac, takže to chceme na rok opraviť. V súčasnosti tiež pripravujeme rekonštrukciu verejného osvetlenia, sme vo fáze zisťovania finančných nákladov a verím, že bude chuť aj túto finančne nákladnú opravu v roku 2014 zrealizovať.

Budem rád, ak v roku 2014 otvoríme aj tému Letného kultúrneho stánku, aby sme po diskusii s občanmi našli ideálne riešenie ako má tento priestor v budúcnosti vyzerať. Je treba pripraviť projekt  na programové obdobie 2014-2020 z Eurofondov.

Samozrejme, že budeme organizovať aj kultúrno-spoločenské akcie pre občanov, chceme Vás pritiahnuť k dianiu v obci . Určite budeme potrebovať Vašu pomoc a aktívny prístup, lebo bez neho menšie obce ako naše Kameničany, nebudú fungovať.

Tu je priestor cez Občianske združenie Kameničany . Je to oficiálne združenie, zaregistrované cez Ministerstvo vnútra SR. Môžeme a chceme žiadať o 2 percentá z Vašich daní. Ja verím, že každý jeden občan, ktorý chce prispieť k dianiu v obci nájde v združení priestor a možnosť na sebarealizáciu. Z príspevku spoločnosti Bioplyn s. r.o. sme v rozpočte vyčlenili päťsto euro na úspešný štart združenia.

Tak, a dostávam sa k záveru, určite som na niečo zabudol, určite sú aj iné problémy. To, čo sa nám do cesty postaví sa aj tak nevyhneme. Ja len verím, že vyriešenie problémov bude len v prospech obce.

Chcem  všetkým občanom obce Kameničany, všetkým ľuďom dobrej vôle, v mene svojom a obecného zastupiteľstva Kameničany, zaželať krásne a radostné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2014 zdravie a veľa úspechov vo všetkom čo robíte.

 

 

                                                                                    Igor Daško, starosta

Subor: 

Kategoria: