Vývoz modrých vriec 28.5.2024

V utorok 28.05.2024 sa uskutoční v našej obci vývoz modrých vriec, ktoré sú určené na papier a lepenku. Vývoz bude vykonávať zberová spoločnosť Marius Pedersen z každého rodinného domu. Je potrebné, aby mala každá domácnosť vrecia nachystané.
 
Patria sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papierová lepenka, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý,mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety.
 

Kategoria: