Vzácny dar pre obec

Dňa 15. 2. 2013 pred začiatkom zasadnutia OZ prišiel náš občan p. Jaroslav Minarech a daroval obci vlastnoručne zhotovenú fujaru. Zároveň nám  tento pre Slovensko charakteristický hudobný nástroj predviedol a zanôtil pár tónov. Týmto sa mu chceme v mene obce poďakovať za tento hodnotný a vzácny dar.

Kategoria: