Zakladajúca schôdza OZ Kameničany

Dna 14.3.2013 o 18.00 hod sa uskutoční v spoločenskej miestnosti obecného úradu zakladajúca schôdza Občianskeho združenia  Kameničany. Kto má záujem z občanov o členstvo, je srdečne vítaný.
 Stanovy združenia sú k dipozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade a  na web stránke .

Kategoria: