Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok 2013/2014

ZŠ s MŠ Bolešov oznamuje, že dňa 5. 2. 2013 od 13.30 do 17. 00 h sa uskutoční v priestoroh školy zápis detí do 1. ročníka.

Subor: 

Kategoria: