Zasadnutie OZ 10. 5. 2013

 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Kameničany, ktoré sa uskutoční    v kancelárii starostu obce dňa 10. 5. 2013 o 19.00  h.

Subor: 

Kategoria: