Zmluva o vývoze elektroodpadu

V prílohe nájdete zmluvu o dielo, zabezpečujúcu zhromažďovanie a následný vývoz elektroodpadu, uzatvorenú s firmou METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Subor: 

Kategoria: