Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv

Od 31.3.2022 zvnikla v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnosť obciam zverejňovať uzatvorené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Na základe toho sú zmluvy uzatvorené obcou Kameničany po 31.3.2022 zverejnené na stránke www.crz.gov.sk .

Postup: Otvorte stránku Centrálneho registra zmlúv. Vo vyhľadávaní zadajte Obec Kameničany ako Dodávateľ/Objednávateľ. Potvrďte vyhľadávanie a následne Vám budú zobrazené zmluvy, ktoré obec uzatvorila.


 

Kategoria: