Zverejňovanie zmlúv a faktúr

V súvislosti s platným zákonom 546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon č.40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony, obec Kameničany zverejňuje na svojej internetovej stránke všetky zmluvy, dokumenty a faktúry. Nájdete ich v sekcii Obecný úrad on-line (Zmluvy/Faktúry).

Kategoria: