HODY 2014 Kameničany - galéria

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

V dňoch 5. - 6. 7. sa za príjemného počasia uskutočnili v našej obci hodové slávnosti súčasťou ktorých bola sv. omša, výstava historických veteránov, divadelné predstavenie a večer tanečná zábava. V nedeľu sa pokračovalo športovým popoludním pri ihrisku, kde sa podával guláš. Fotografie si môžete pozrieť v galérii.

Kategoria: 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbr upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť predchádzať  výskytu šíreniu burín, vykonávať agrotechnické  opatrenia na ochranu a  zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

Kategoria: 

Vydarené podujatie za krásneho počasia

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Dňa 15. 6. 2014 sa v našej obci trochu oneskorene konalo podujatie k MDD s otvorením modernizovanej rekreačnej zóny pri ihrisku. Práve kvôli dokončeniu prác na tejto modernizácii sme s oslavou MDD počkali. Za krásneho počasia sa uskutočnilo vydarené podujatie, ktorého sa zúčastnilo veľa občanov z našej obce a okolitých obcí. Detičky si prilši na svoje pri rôznych súťažiach.

Kategoria: 

Stránky