Fotky z Fašiangov

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Vážení spoluobčania,

máme za sebou vydarené Fašiangy. Aj keď podmienky boli zablatené, spomienky zostanú úsmevné. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí zabezpečili zdarný priebeh tejto akcie. Ostatné fotografie si nájdete v Galérii obrázkov

Kategoria: 

Vianočný pozdrav

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo praje všetkým občanom obce Kameničany a návštevníkom našej stránky šťastné a veselé Vianoce a úspešný štart do Nového roka 2016.

Kategoria: 

Kamerový systém v našej obci

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Na konci apríla 2015 bola Ministerstvom pôdohospodárstva vyhlásená výzva na vybudovanie kamerového systému v obciach. Do tejto výzvy sme sa prihlásili a prostriedky nám boli odsúhlasené. V mesiacoch september a október prišlo k samotnej realizácii a dolaďovaniu kamerového systému. V mesiaci december nám boli prostriedky refundované.

Kategoria: 

Oznam pre politické strany a politické koalície k doručeniu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Kameničanoch pre voľby do Národnej rady SR v roku 2016

Pridané používateľom Obecný úrad dňa

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Kameničanoch v elektronickej forme možno doručiť starostovi obce Kameničany na adresu:

Kategoria: 

Stránky