Harmonogram vývozu odpadov

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2018

Mesiac / 2018 Komunálny odpad Plasty Sklo
Január 08.01. 22.1.   15.01.  
Február 05.02. 19.02.   12.02 x
Marec 05.03. 19.03.   12.03.  
Apríl 03.04. 16.04. 30.04. 09.04. x
Máj 14.05. 28.05.   07.05.  
Jún 11.06. 25.06.   04.06. x
Júl 09.07. 23.07.   02.07.  
August 06.08. 20.08.   06.08. x
September 03.09. 17.09.   03.09.  
Október 01.10. 15.10. 29.10. 08.10. x
November 12.11. 26.11.   05.11.  
December 10.12. 21.12.   03.12. x