Brigáda 9. 3. 2013 poďakovanie starostu

Starosta obce ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 9. 3. 2013 zúčastnili brigády na úprave okolia cintorína. Do budúcna chceme povzbudiť aj ostatných občanov, aby sa zúčastnili podobných akcií, čím sa utužia vzťahy medzi našimi občanmi.

Kategoria: