Záujmové organizácie a združenia

Tu nájdete prezentáciu inštitúcií, organizácií a združení pôsobiacich v našej obci, resp. v prospech občanov občanov našej obce. V prípade záujmu o prezentáciu kontaktujte obecný úrad.