Obecný úrad on-line

Tu Vám prinášame :

- úradné oznamy

- tlačivá pre stavebné konanie

- verejné obstarávanie

- povinne zverejňované dokumenty (zmluvy, faktúry)

- ako vybaviť trvalý, prechodný pobyt, súpisné číslo, osvedčenie listín a podpisov