Deň vody v spol. Certipo 22.03.2023

Spoločnosť Certipo dňa 22.03. 2023 (streda) od 7.30-16.00 hod.vykonáva vo svojich priestoroch na Bratislavskej ulici 36 (vedľa OLD HEROLD, bývalá predajňa alkoholu) stanovenie dusičnanov a dusitanov v pitnej vode ZADARMO (je potrebné dodať 0,5 L vzorky vody v čistej PET fľaši).
AKCIA - stanovenie dusičnanov, dustitanov, amónnych iónov, pH a celkovej tvrdosti v pitnej vode za 30,00 EUR.
(je potrebné dodať 1 L vzorky vody v čistej PET fľaši).

Subor: 

Kategoria: