"Do pozornosti všetkým občanom " Strelnica SIHOŤ - stanovisko

Vážení spoluobčania,

OÚ ŽP Trenčín nás žiada o vyjadrenie k zámeru "Strelnica SIHOŤ" Športového streleckého klubu Nová Dubnica, ktorá sa nachádza v k. ú. Prejta, ale s prístupovou cestou cez našu obec. Sme povinní informovať verejnosť o tomto zámere, preto sa môžu občania vyjadriť k dokumentom, ktoré sú k nahliadnutiu na obecnom úrade. Pripomienky k zámeru môžete zaslať na OÚ ŽP Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín, alebo na na Obecnom úrade v Kameničanoch.

Na základe pripomienok občanov musí naša obec vydať do 6. 2. 2013 písomné stanovisko, preto Vás vyzývame, aby ste sa o tento zámer zaujímali a vyjadrili sa k nemu.

                                                                                                          

Subor: 

Kategoria: