Dočasné uzavretie detského ihriska

Z dôvodu rozmočeného terénu je detské ihrisko dočasne uzavreté. Pohyb po takomto teréne je nebezpečný a hrozí riziko úrazu detí. Detské ihrisko bude sprístupnené v najskoršom možnom termíne.

rozmočené detské ihrisko

Kategoria: