Fotografická súťaž

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže „MAS Vršatec v objektíve“. Do súťaže sa môžu prihlásiť profesionálni i príležitostní fotografi, a to zaslaním maximálne dvoch fotografií za každú kategóriu, pričom sa súťaží v týchto kategóriách:

-         Historická fotografia

-         Zvyky a tradície 

-         Potulky prírodou

-         Fotografia kultúrnych a historických pamiatok

-         Naši ľudia

Všetky súťažné fotografie musia byť z územia MAS Vršatec a mať minimálnu veľkosť 1,5 MB (čítať „mega bajt“).  Fotografie je možné posielať do 30. júna 2013 elektronicky na masvrsatec@masvrsatec.sk.  

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.masvrsatec.sk. Výhercov čakajú zaujímavé ceny!

Kategoria: