HODY 2012 - Výsledky fotografickej súťaže

Zo 162  hlasovacích lístkov vhodených do schránky bolo vyhodnotených 12 najkrajších fotografií, ktoré sú zoradené podľa dosiahnutého poradia.

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
10. miesto
11. miesto
12. miesto

Kategoria: