Jednota dôchodcov Kameničany

Dovoľte v skratke predstaviť Jednotu Dôchodcov Slovenska ( JDS ) –  základnú organizáciu v Kameničanoch.  JDS bola v našej obci založená 7.8.2007 hlavne preto, že po roku 1989 prestali u nás existovať všetky zložky  a naši občania sa nemali kde stretávať.  A to verte, že v našej dedinke je veľa ľudí, ktorí majú záujem  sa stretávať a s ktorými sa veľmi dobre spolupracuje.

Počet členov  v základnej organizácií sa pohybuje okolo 40, sme dôchodcovia, z času na čas jeden odíde, druhí príde. Aktuálne máme 44 členov. Vďaka príspevku členov a obecného úradu sme získali financie na  rôzne druhy akcii, ktoré sme poriadali: fašiangové posedenia, Katarínske stretnutia, MDŽ, Deň Otcov, stretnutia 3 generácii na MDD, usporiadali prednášku pri príležitosti prijatia Eura a ďalšie, ktoré boli úspešné  a občania i v tejto poslednej etape života pookriali. Zúčastňovali sme sa výstavy kvetov v Trenčíne, boli sme v kúpeľoch v Nimnici, Turčianskych Tepliciach a teraz a chystáme  do Trenčianskych Teplíc.

Zúčastnili sme sa  aj 10. výročia založenia JDS v Ilave, naši členovia sa aktívne starajú o kaplnku pri penkách, upratujeme pravidelne kostol, upratujeme a upravujeme okolie autobusovej zastávky a pomáhali sme pri výstavbe detského ihriska. Každý rok sa najmenej 10 členov zúčastňuje Krajských športových hier seniorov v Novej Dubnici  a ešte ani raz sme neodišli bez medailí.

Chceme veľmi poďakovať tým, ktorí nám umožnili naše stretnutia i tým, ktorí boli nápomocní pri akciách. Dúfame, že aj nové obecné zastupiteľstvo a nový obecný úrad nám umožní sa  naďalej stretávať, veď iba Pán Boh vie koľko máme ešte času.

Mnohí mladí  majú názor, že zo starých nie je osoh, ale verte každý raz zostarne  a určite zmení názor....

 

Aktuálne pripravujeme:

Projekt Konto Orange – Zelená pre seniorov  -  ,, Naše posolstvo  pre budúce generácie - e kronika“

Hodová zábava – Hody 2011 v Kameničanoch

Ďakovný list

Za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie sme dostali v roku 2012 tento ďakovný list.

Subor: