MAS Vršatec - výzvy

Dňa 1.6.2011 boli vyhlasené Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os 3. implementovaných prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja územia:

v rámci priority: Využitie vnútorných zdrojov a potenciálu územia

špecifického cieľa: Rozvíjať a realizovať produkty vidieckeho CR a rekreácie

Subor: 

Kategoria: