Návod na používanie e-mailov na doméne "kamenicany.sk"

 

Nastavenie emailového klienta pre prijímanie pošty:
(ak vám nič nehovoria nižšie spomínané protokoly, použite nastavenie pre pop3, port je štandardný - netreba ho nastavovať v bežných e-mailových programoch)
protokol: pop3 server:   pop3.kamenicany.sk (port: 110)
protokol: pop3s server: pop3.kamenicany.sk (port: 995)
protokol: imap server:   imap.kamenicany.sk (port: 143)
protokol: imaps server: imap.kamenicany.sk (port: 993)


prihlasovacie meno je názov schránky, napríklad peter@kamenicany.sk
heslo ktoré ste obdržali (návod na zmenu je uvedený nižšie)

Nastavenie emailového klienta pre odosielanie pošty:
(ak vám nič nehovoria nižšie spomínané protokoly, použite nastavenie pre smtp, port je štandardný - netreba ho nastavovať v bežných e-mailových programoch)
protokol: smtp server:  smtp.kamenicany.sk (port 25)
protokol: smtps server: smtp.kamenicany.sk (port 465)

Na odosielanie pošty je potrebné mať zapnutú smtp autentifikáciu, prihlasovacie údaje sú rovnaké ako pre prijímanie pošty!

Prístup k emailom cez internet je možné na týchto adresách:
http://mail.kamenicany.sk - webmail RoundCube
http://webmail.kamenicany.sk - webmail Horde verzia 3

Ako prihlasovacie meno uvádzajte vždy celý názov schránky (napr. peter@kamenicany.sk)!

Menenie hesiel a nastavenie parametrov schránky:
Heslo a antispamovú konfiguráciu si môže užívateľ nastavovať po prihlásení sa na stránke admin.websupport.sk s údajmi, ktoré má na prístup k pošte. Ako prihlasovacie meno treba zadať emailovú adresu, napr. peter@kamenicany.sk a heslo ako pre prijímanie pošty.