Nosné lano na lávke opravené

Tak ako sme informovali o poškodení nosného lana lávky, tak sa nám aj podarilo toto nosné lano nadpojiť a opraviť. Týmto sa chceme aj poďakovať firme Jozef Haviar – opravy lán a žeriavov z Domaniže, ktorá túto opravu zabezpečila. Tiež sme radi, že sa podarilo vzbudiť záujem o túto lávku zo strany Trenčianskeho Samosprávneho Kraja, kde sa s jej rekonštrukciou bude uvažovať pri vytváraní cyklotrás v programovom období 2014 – 2020. Taktiež cez Program obnovy dediny máme prisľúbenú pomoc pri tvorbe projektu, kde chceme zabezpečiť nevyhnutnú údržbu a to namazanie lán, výmenu pletiva a výmenu spodných fošní. Dúfame, že nezostane len pri sľuboch ale príde aj ku konkrétnym činom.


             

Kategoria: