Nová smetná nádoba na tetrapaky

Do našej obce pribudla nová smetná nádoba na triedenie tetrapakov, ktorá je oranžovej farby. Umiestnená je pri nádobách na sklo a textil. Patria sem nápojové kartóny, čiže kombinované obaly od mlieka, džúsov a ovocných štiav. Nápojové kartóny je potrebné zmenšiť stlačením.

Kategoria: