Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

OR HaZZ v Trenčíne odvoláva dňom  7.8.2023 od 9:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava.

Subor: 

Kategoria: