Oznámenie o uložení zásielky - Tvrdoňová Magdaléna