Pravidelné očkovanie psov proti besnote 12.9.2023

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 12.09.2023, t.j. v utorok sa uskutoční očkovanie psov proti besnote v obci Kameničany na obvyklom mieste pri Jednote v čase od 16,25 - 17,05 hod. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá.
Cena očkovania je 13 eur.  Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov.
V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 25 eur. Čipovanie je povinné na základe Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa začipovaného.
Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Kategoria: