Predaj pšenice vo dvore PD Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov ponúka na predaj pšenicu kŕmnu 1 q po 18,- eur + 2,- eurá za vrecia. Predaj sa uskutoční denne v čase od 7:00 hodiny do 14:00 hodiny vo dvore PD Bolešov.

Kategoria: