Školenie pre seniorov

V dňoch 3. a  4. augusta 2012 sa bude konať školenie základnej obsluhy počítača a internetu pre seniorov ( bez vekového obmedzenia ) z našej obce v priestoroch počítačovej miestnosti Základnej školy Bolešov.

Záujemci o bezplatné školenie sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii Obecného úradu v Kameničanoch

(Ing. Koníčková), alebo na čísle telefónu OÚ  Kameničany:  4493253,  najneskôr do 31. júla 2012.

Kategoria: