Slávnostné zasadnutie OZ

Starosta obce pozýva občanov na slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri príležitosti skolaudovania budovy obecného úradu, ktoré sa uskutoční dňa 13. 5. 2011 o 18. hodine v spoločenskej miestnosti obecného úradu. Od 17. hodiny si môžu občania prezrieť priestory zrekonštuovaného obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

3. Priebežná rekapituácia rekonštrukcie OU

4. Informácia o dianí v obci

5. Diskusia

6. Záver

Pri tejto príležitosti bude pripravené malé občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie s Vami

Kategoria: