Strom roka 2011 - vyhodnotenie súťaže

Dňa 20. októbra 2011sa zúčastnili zástupcovnia našej obce slávnostného vyhodnotenia súťaže Strom roka 2011, ktoré sa konalo v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Naša lipa sa umiestnila na výbornom 2. mieste, za čo sme získali finančnú odmenu vo  výške 333 eur, ktorú použijeme na jej ošetrenie a skrášlenie okolia. Chceme sa pekne poďakovať všetkým hlasujúcim za vyjadrenú podporu.  Starosta obce udeľuje pochvalu Ing. Ficlovej za prihlásenie lipy do súťaže a spropagovanie našej obce.

Viac obrázkov si môžete pozrieť v gelérii.

Subor: 

Kategoria: