Súťaž "Cistá obec, čistá MAS"

MAS Vršatec vyhlasuje súťaž v zbere odpadkov a čistení územia

Subor: 

Kategoria: